Adv:   Ebooks tot € 5   Literatuur & Romans   Thrillers   Young Adults  
        eBooks voor dyslectici    Christelijke romans   eBook actie    eBook koopjes

Informatief - Religie

Pagina: 1 | 2 | 3    Volgende

Berg der goden
Taal: Nederlands
Auteur(s): F. Roos
Website: Berg der Goden
Download (PDF) : Berg der goden

In het boek 'berg der goden', probeerd de schrijver op eenvoudige wijze door middel van tien hoofdstukken aan te geven, wat Jezus Christus ons, om onze ultieme plaats in het plan van God in te kunnen nemen, in de Bijbel daarover meedeelt.
 
Wedergeboren Bent u werkelijk wedergeboren uit het water en de Geest?
Taal: Nederlands
Auteur(s): Paul C. Jong
Website: The New Life Mission
Download (PDF) : Bent u werkelijk wedergeboren uit het water en de Geest?
 
Het belangrijkste onderwerp in dit boek is "het wedergeboren zijn uit het Water en de Geest." Het onderwerp is uniek. Met andere woorden, dit boek verteld ons duidelijk wat "wedergeboren zijn" is en hoe men wedergeboren kan zijn uit het water en de Geest in overeenstemming met de Bijbel.
 
Uitverkoren Ben ik wel uitverkoren?
Taal: Nederlands
Auteur(s): Onbekend
Website: benikweluitverkoren.nl
Downloadpagina (PDF) :  Ben ik wel uitverkoren?
 
Misschien worstel jij wel met die vraag. Misschien zou jij graag een kind van God willen zijn, maar je weet niet of dat wel voor jou is. Misschien denk je dat het geen zin heeft om erom te bidden als je toch niet uitverkoren bent. Misschien wil je graag geloofszekerheid, maar blijf je zo twijfelen en ben je bang dat jij jezelf zal bedriegen voor de eeuwigheid. Misschien ben je bang dat je voor eeuwig verloren zal gaan omdat je niet tot de uitverkorenen behoort, of denk je dat je moet wachten totdat God jou bekeert.
 
Modern Boeddhisme Modern Boeddhisme
Taal: Nederlands
Auteur(s): Geshe Kelsang Gyatso
Website: modernboeddhisme.com
Downloadpagina : Modern Boeddhisme

Download deel 1 (ePub)  :  Soetra
Download deel 2 (ePub)  :  Tantra
Download deel 3 (ePub)  :  Gebeden voor dagelijkse oefening
 
De in deze boeken gegeven instructies zijn wetenschappelijke methoden om onze menselijke aard en kwaliteiten te verbeteren door de capaciteit van onze geest te ontwikkelen. De laatste jaren is onze kennis van moderne technologie aanzienlijk toegenomen. Bijgevolg hebben we een opmerkelijke materiële vooruitgang gezien, maar er is geen overeenkomstige vooruitgang in het menselijke geluk. Er is niet minder lijden in de huidige wereld en er zijn niet minder problemen. Men kan zelfs zeggen dat er nu meer problemen en grotere gevaren zijn dan ooit. Dit laat zien dat de oorzaak van geluk en de oplossing van onze problemen niet ligt in de kennis van materiële dingen. Geluk en lijden zijn geestestoestanden en dus kan hun voornaamste oorzaak niet buiten de geest gevonden worden. Als we werkelijk gelukkig en vrij van lijden willen zijn, dan moeten we leren hoe we onze geest kunnen beheersen.
 
iPad Dominee De iPad dominee
Taal: Nederlands
Auteur(s): Wouter van der Toorn
Website: creatov.nl
Download (PDF) :  De iPad dominee
 
Het e-book “De iPad dominee” bevat onder meer:
  • Bijna onnodige introductie van de iPad
  • De digitale Bijbel
  • Digitaal Bijbellezen in de kerk
  • Advies voor Bijbel apps en andere apps
  • Proces van preekvoorbereiding
  • Gebruik iPad op de preekstoel
  • iPad gebruiken in pastoraat
Leid mij op de juiste weg Leid mij op de juiste weg
Taal: Nederlands
Auteur(s): Peter Hilgers
Website: opendoors.nl
Download (PDF) : Leid mij op de juiste weg
 
Een christen en een moslim ontmoeten elkaar op wonderlijke wijze. De een heeft de ander wat te vertellen. Ze bidden hetzelfde gebed: leid mij op de juiste weg.
Een reiziger van Open Doors heeft een indrukwekkend (fictief) verhaal geschreven over de Vervolgde Kerk.
 
Profeten en evangelisten Profeten en evangelisten
Taal: Nederlands
Auteur(s): K. Schilder
Website: dbnl.org
Download (PDF) : Profeten en evangelisten
 
Een bloemlezing uit de serie ‘Verzamelde Werken’, drie delen ‘Schriftoverdenkingen’. Er is een keuze gemaakt uit de overdenkingen van de profeten van het Oude Testament - Mozes en David incluis -, zodat daarin een heilsordelijke lijn is te herkennen. Dit boek wil bij het bestuderen en verstaan van de Schriften dienst doen en aanzetten
tot het verdere doordenken en toepassen in het dagelijkse leven.
 
Bijbels dagboek Bijbels dagboek
Taal: Nederlands
Auteur(s): vlichthus.nl
Website: vlichthus.nl
Download deel 1 (PDF) : Bijbels dagboek
Download deel 2 (PDF) : Bijbels dagboek

In Psalm 36 : 10 lezen we: "Want bij U is de fontein des levens". God is de Bron waaruit het leven vloeit. Hij had tot Adam gezegd: "Als gij van de boom der kennis van goed en kwaad eet, zult gij den dood sterven". (Genesis 2 : 17) Op het ogenblik dat Adam van de boom at, deed de dood de intrede in zijn leven, want de band met Zijn Schepper, de Bron des Levens, werd verbroken. Hij was afgesneden van de Bron des Levens.
Pagina: 1 | 2 | 3    Volgende
Advertentie:
De vijf religies van de wereld / druk 1
De vijf religies van de wereld / druk 1
H. Schouten
Het evangelie naar Maria Magdalena / druk 3
Het evangelie naar Maria Magdalena / druk 3
M. de Groot